GPS กรมการขนส่งทางบก

 
 


อุปกรณ์ GPS ติดตามรถรุ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

        
          
GPS Tracking พร้อมชุดอ่านใบขับขี่ ของ ดี.ที.ซี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกมีหลักการทำงานด้วยการเตือนหลากหลายแบบอีกทั้งโปรแกรมการใช้งานง่ายสะดวกต่อการจัดการ
โดยระบบ GPS ติดตามรถนั้น จะให้ผู้ขับขี่ทำการรูดบัตรให้ถูกต้องและถูกประเภท ซึ่งจะส่งข้อมูลผู้ขับขี่ทันทีหลังจากที่ได้รับข้อมูลการรูดบัตรไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านระบบเครือข่ายจากสัญญาณมือถือผู้ประกอบการที่ได้มีการติดตั้ง ระบบ GPS ติดตามรถนั้น สามารถเรียกดูตำแหน่งการใช้งานของรถได้ทันทีโดยสามารถเช็คผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้


GPS Tracking รุ่น SWR PRO


           ระบบติดตามรถแบบ Full Option อุปกรณ์ที่สามารถแสดงพฤติกรรมของรถแบบ Real Time  ซึ่งอุปกรณ์สามารถดึงข้อมูลจากกล่อง ECU รถได้โดยตรงทำให้มีความเสถียรและแม่นยำสูงมาก  ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่าการติดตาม โดยจะแสดงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การขับรถเร็ว, ตำแหน่งรถ,ชั่วโมงการขับขี่ของพนักงานขับรถ  ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประมวลผลบน Application และ Web Application ทำให้สามารถดูสถานะปัจจุบันและดูข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ อุปกรณ์มีความเสถียรสูง และออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน สามารถรองรับการต่อพ่วงอุปกรณ์เสริมได้เช่น Sensor อุณหภูมิ, กล้อง Snap Shot, Hour Meter, Sensor ประตู, วัดระดับน้ำมัน อีกทั้งยังมีหน่วยประมวลผลความเร็วสูงและเทคโนโลยี  32 บิทและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามลักษณะธุรกิจที่หลากหลายได้ เหมาะสำหรับติดตั้งกับรถทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถพ่วง รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถเครื่องจักรหนัก

                                                                


 

GPS Tracking รุ่น SMAT I 3G


         อุปกรณ์ติดตามรถด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐาน ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กพร้อมเคสที่ให้ความทนทานเป็นพิเศษ เหมาะกับการพกพาหรือติดตั้งทั้งแบตเตอรี่สำรองที่ใช้งานได้นานเป็นพิเศษ รองรับระบบ 3G อย่างเต็มรูปแบบใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแสดงพฤติกรรมของรถแบบ Real Time เช่น การขับรถเร็ว, ตำแหน่งรถ, ชั่วโมงการขับขี่ของพนักงานขับรถ ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประมวลผลบน Application และ Web Applicationทำให้สามารถดูสถานะปัจจุบันและดูข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลังได้อุปกรณ์มีความเสถียรสูง สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ เช่น  Sensor ประตู, วัดระดับน้ำมัน อีกทั้งยังมีหน่วยประมวลผลความเร็วสูงและเทคโนโลยี  32 บิทขนาดเล็กแต่ทนทาน สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ เหมาะสำหรับติดตั้งกับรถยนต์ รถกระบะ และรถขนส่งทั่วไป

                                                               


หลักการทำงานระบบการส่งข้อมูล DTC GPS                                                 

          GPS Tracking รุ่น SWR PRO และ Smart I 3G คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนรถ  โดยรับสัญญาณจากดาวเทียมบอกพิกัด GPS สามารถส่งข้อมูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าผู้ดูแลรถ และศูนย์ควบคุมของกรมขนส่งทางบก ดังนี้


1. ทุกครั้งที่มีใช้งานรถขนส่ง พนักงานขับรถจะต้องรูดใบขับขี่ก่อนขับรถ หากไม่ทำการรูดบัตรหรือมีการใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรถูกประเภท

2. 
อุปกรณ์ GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถ ตำแหน่งพิกัดของรถ ข้อมูลการใช้ความเร็ว และชั่วโมงการขับขี่ ไปยัง Server โดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ

3. ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งและรายงานต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือสามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้

4. 
ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

5. Master File จากผู้ให้บริการระบบติดตามรถจะส่งข้อมูลเข้ากรมการขนส่งทางบกทุกเที่ยงวันจันทร์ซึ่ง GPS ของผู้ให้บริการระบบการติดตามรถจะต้องอยู่ในสถานะใช้งานได้       ปกติ


                                                    วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์ GPS กับเครื่องรูดบัตร

                                 กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบรายงานอะไรบ้าง?

    
 1 .รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

     
 2. รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด

     2.1 ขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง
     2.2 ขับรถระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุก ๆ 24 ชั่วโมง

    
3. รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่

   
4. รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท

    
5. รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ การปลด หรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งอุปกรณ์ DTC GPS
 

1. ลดต้นทุนค่าน้ำมันจากการใช้รถผิดวัตถุประสงค์ เช่น ออกนอกเส้นทาง, การหยุดพักที่ไม่จำเป็น, การหยุดพักในที่ห้ามจอด

  2. ลดต้นทุนค่าน้ำมันจากการความเร็วเกินกำหนด, การติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

  3. ลดต้นทุนจากการซ่อมบำรุง และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุโดยการจำกัดความเร็ว

  4. เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบตำแหน่งรถได้กรณีโจรกรรม


  5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทำงานของรถ โดยการตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง, เวลาเริ่มงาน, เวลาการหยุดพัก, เวลาเลิกงาน

  6. สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถแต่ละคน จึงสะดวกในการควบคุมดูแล

  7. บริหารเวลาการทำงานของรถได้ดียิ่งขึ้น  ทำให้ใช้งานรถได้เต็มประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเดินรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง DTC GPS ที่ได้มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก


           จากนโยบายของกรมการขนส่งทางบกให้รถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่
และติดตั้งจากผู้ให้บริการระบบติดตามรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย โดยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้นรถสองแถว, รถหมวด 4, รถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลางจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป)ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์ GPS พร้อมเครื่องอ่านบัตรขับขี่ ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่ง


ขั้นตอนการติดตั้ง DTC GPS มาตรฐานกรมการขนส่ง

                      


ขั้นตอนการดําเนินการ

     
 1. เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้


 

1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่ (รถป้ายแดง) เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ สำเนาเช่า ซื้อ ขายรถ หรือใบแจ้งจำหน่ายที่มีเลขตัวถังรถ เลขคัสซี่ พร้อมทั้งกรอกเอกสารข้อมูลลักษณะ ประเภทรถ (ตามเอกสารแนบ 1)

1.2 กรณีรถต่อทะเบียน (รถเก่า) เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ สำเนาหน้าเล่มรถที่มีเลขตัวถังรถ เลขคัสซี่

1.3 กรณีรถจดทะเบียนใหม่หรือต่อทะเบียน ในปริมาณหลายคัน สามารถกรอกข้อมูลลักษณะประเภทรถในไฟล์ Excel พร้อมแนบเอกสารที่มีเลขตัวถังรถ เลขคัสซี่

1.4 หนังสือรับรองบริษัท

1.5 หนังสือ ภพ.20

1.6 สำเนาบัตรประชาชน

1.7 สำเนาทะเบียนบ้าน (บุคคลธรรมดา)

1.8 เอกสารประกอบการสั่งซื้อ

       
 2. นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นส่งให้กับผู้ให้บริการระบบติดตามรถ

       
 3. ผู้ให้บริการระบบติดตามรถดำเนินการออกหนังสือรับรองการติดตั้ง GPS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก พร้อมส่งช่างเทคนิคเข้าไปดำเนินการติดตั้ง

        
 4. เมื่อการติดตั้ง GPS เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลจากอุปกรณ์ GPS จะส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก

       
 5. โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจดูข้อมูลการเดินรถย้อนหลัง 7 วัน

       
 6. ลูกค้าจึงจะสามารถจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนรถได้ ซึ่งหมายความว่ารถของท่านผ่านการติดตั้ง GPS พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถเป็นที่เรียบร้อย

 


การติดตั้งระบบ GPS ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก


         รถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งทุกคันต้องติด GPS ตามมาตรฐานกรมการขนส่ง และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริการเดินรถของกรมการขนส่ง
ภายในปี 2559โดย 
ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) จะต้องเป็นอุปกรณ์ได้คุณภาพมาตรฐานกรมการขนส่ง


                     

       
       กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS และ เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกในการติดตั้ง GPS
 

                           


                          

1. รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียใหม่ตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก

2. รถโดยสารสองชั้น กำหนดการติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559

3. รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ และรถลากจูง จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560

4. รถบรรทุกสาธารณะ (10 ล้อขึ้นไป) จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2561

5. รถบรรทุกส่วนบุคคล (10 ล้อขึ้นไป) จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2562

6. สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 ม.ค. 2559 ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้อง เชื่อมโยง ข้อมูลกับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายใน ปี 2559

7. สำหรับรถที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว แต่ไม่เป็น GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกประกาศ จะต้องติดตั้ง GPS ภายในรอบปีภาษี 2562

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก GPS

     
 1. กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔  (รถสองชั้น) คลิ๊กที่นี่ 

       
 2. 
กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 คลิ๊กที่นี่ 

     
 3. 
กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.  2558  คลิ๊กที่นี่ 

     
 4. 
กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพเพื่อต่ออายุ                                             ทะเบียน พ.ศ. 2558  คลิ๊กที่นี่                

     
5. 
กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน
    พ.ศ.
2558  คลิ๊กที่นี่ 

      
6.
 กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพเพื่อ
    ต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 คลิ๊กที่นี่  

   
7. 
หนังสือการดำเนินการและการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ คลิ๊กที่นี่
                

สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html