ข่าวสาร/กิจกรรม

บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดงานสัมมนาประจำปี D.T.C. Year plan 2014

        บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  จัดงานสัมมนาประจำปี D.T.C. Year plan 2014 ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางของการบริหาร และเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ผู้บริหาร โดยคุณทศพล  คุณะเพิ่มศิริ  ได้ประกาศวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร “D.T.C. บริษัทชั้นนำ ด้าน M2M Solution ภายใต้ค่านิยมขององค์กร “ซื่อสัตย์ สามารถ สามัคคี มีวินัย”

           ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกส่วนงานได้ร่วมกันประกาศวิสัยทัศน์ของแต่ละแผนก ในรูปแบบของการเสวนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการทำงาน รวมถึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้ D.T.C. เป็นบริษัทชั้นนำ ด้าน M2M Solution และรองรับกับการเจริญเติบโตของตลาด AEC ในอนาคต

Tag คำค้นหา
|