สินค้า

titleDVR Online 3G

รายละเอียด

DVR ONLINE 3G เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพ วีดีโอ เสียงและพิกัดตำแหน่งของ DVR สามารถตอบสนองความต้องการให้กับระบบขนส่ง และระบบรักษาความปลอดภัย สามารถเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องนาน 7 วัน สามารถเรียกดูภาพและตำแหน่งของ DVR ได้ทันที เปรียบเสมือนว่าได้นั่งไปกับรถด้วย ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของ DVR ONLINE 3G ได้ดี

titleDVR Offline

รายละเอียด

DVR Offline เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพ วีดีโอ เสียงและพิกัดตาแหน่งของDVR สามารถตอบสนองความต้องการให้กับระบบขนส่งและระบบรักษาความปลอดภัย สามารถเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องนาน 14วันสามารถเรียกดูภาพและตาแหน่งของ DVR ได้ โดยสามารถโหลดข้อมูลย้อนหลังจาก Hard disk ได้

Mobile DVR Online Product Mobile DVR Banner01 Mobile DVR Banner02
Mobile DVR เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพ เสียงและพิกัดตำแหน่งของDVR สามารถเก็บบันทึกและส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่านระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ ซึ่งตอบสนองความต้องการให้กับระบบขนส่งและระบบรักษาความปลอดภัยสามารถเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องนาน 7 วัน สามารถ เรียกดูภาพและตำแหน่งรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ขับขี่ได้ทันทีเปรียบเสมือนว่าได้นั่งไปกับรถด้วย
ตัวอย่างกล้อง Mobile DVR Online

CMS Client Mobile DVR Online

สามารถดูหน้าจอพร้อมกันได้ถึง 64 Channels


CMS Client Mobile DVR Online

แสดงตำแหน่งรถปัจจุบันในแผนที่ของ Google Map


CMS Clinet Mobile DVR Online

สามารถดูภาพจากกล้องกับแผนที่ได้พร้อมๆ กัน


System Diagram Mobile DVR Online

แผนภูมิจำลองการทำงาน Mobile DVR Online


วีดีโอตัวอย่าง Mobile DVR Online อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพ