ข่าวสาร/กิจกรรม

ป.ต.ท เชิญ D.T.C. ออกงาน Ptt Group Sustainable Logistics Symposium

         งาน Ptt Group Sustainable Logistics Symposium จัดขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่ม  ปตท. อย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดถัย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยี GPS และกล้อง CCTV เพื่อติดตามกำกับดูแลการขนส่ง เพื่อลดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงให้เป็นศูนย์

      

         โดยในงานนี้ บ. D.T.C. ซึ่งเป็นผู้นำในการบริการและเป็นผู้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นอย่างดี ได้ร่วมนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของระบบ GPS และกล้อง CCTV  โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน  2556 ณ สำนักงานใหญ่ บ. ปตท. จำกัด(มหาชน) 

Tag คำค้นหา
|