ข่าวสาร/กิจกรรม

D.T.C.ชนะการประมูลโครงการจัดหาและติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถดับเพลิง รถดับเพลิงและกู้ภัย ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ชนะการประมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ ในโครงการจัดหาและติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถดับเพลิงและกู้ภัย ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่างานกว่า 38 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) และระบบนำทาง (Navigation System) แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 250 คัน พร้อมติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังสถานีดับเพลิงทั่วกรุงเทพมหานคร กว่า 39 สถานี เพื่อการสั่งการ และอำนวยการในการเข้าระงับเหตุการณ์หรือวิกฤตได้อย่างทันท่วงที

Tag คำค้นหา
|