ข่าวสาร/กิจกรรม

บริษัท PHUKET A.R.S. TOUR เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ติดตั้ง D.T.C. GPS TRACKING ในรถทัวร์และรถตู้ VIP ทุกคัน

         บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ภูเก็ต เออาร์เอสทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียม (GPS TRACKING) จำนวนกว่า 30 คันโดยติดตั้งทั้งในรถทัวร์และรถตู้ VIP ที่ใช้สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยทางผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้ทำการติดตั้งระบบดังกล่าวกับรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกคัน ซึ่งระบบสามารถรายงงานพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบ Real time รวมไปถึงสามารถตรวจสอบเส้นทางและเวลาในการเดินทางว่าปัจจุบันรถอยู่ตำแหน่งใด ใช้ความเร็วเท่าไหร่ นำนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางได้ตรงตามเวลาหรือไม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ  ซึ่งผลจากการที่ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ทำให้ยกระดับการบริการขึ้นได้เป็นอย่างดีลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและประทับใจในการบริการมากขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

Tag คำค้นหา
|