ข่าวสาร/กิจกรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งระบบ software ของ D.T.C. สำหรับควบคุมและบริหารพื้นที่เสี่ยงในการเกิดเหตุอาชญากรรม

 

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทำการติดตั้งระบบ software ที่ใช้สำหรับควบคุมและบริหารพื้นที่เสี่ยงในการเกิดเหตุอาชญากรรมโดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งพร้อมแผนที่พื้นที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบริหารจัดการโดยการวางแผนส่งเจ้าหน้าสายตรวจออกตรวจบริเวณจุดเสี่ยงที่มีการเกิดเหตุบ่อยครั้งเพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลทำให้การเกิดเหตุอาชญากรรมลดน้อยลงเป็นอย่างมากอีกทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถบอกถึงอัตรากำลังพล ,จำนวนอาวุธ,จำนวนยานพาหนะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ซึ่งจากระบบดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมการเกิดเหตุอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

Tag คำค้นหา
|