ข่าวสาร/กิจกรรม

ตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี

ตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก ตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี ให้ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS "โครงการ GPRS เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะรถจักรยานยนต์สายตรวจ, 2.อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะรถยนต์สายตรวจพร้อมกล้องถ่ายภาพและคอมพิวเตอร ์ 
ชนิดติดตั้งในรถยนต์, 3.อุปกรณ์ติดตามชนิดเคลื่อนที่อิสระ, 4.อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพชนิดเคลื่อนที่อิสระ

Tag คำค้นหา
|