ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นำระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม GPS มาใช้ในภารกิจรักษาความปลอด ภัย และอำนวยความสะดวกด้านจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียนซัมมิท) ครั้งที่ 14 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2552 ซึ่งระบบดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าตรวจควบคุมยานพาหนะมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Tag คำค้นหา
|