ข่าวสาร/กิจกรรม

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด และ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด และ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จำกัด ได้เลือก ใช้กล่องดำรุ่น SW-E.Series ติดตั้งในส่วนของรถฝ่ายบริการ กว่า 100 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้าของบริษัทให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า อีกทั้ง ยังได้ติดตั้งกล่องดำรุ่น SW-E.Series กับรถขุด-ตัก ดิน กว่า 50 คัน เพื่อทราบตำแหน่งรถทุกคัน ที่จะให้ทางฝ่ายบริการเข้าไปบริการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที

Tag คำค้นหา
|