ข่าวสาร/กิจกรรม

KTBGS มั่นใจเลือกใช้บริการ GPS ติดตามรถของ ดี.ที.ซี. 800 คัน กว่า 40 ล้านบาท


บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานด้านการขนส่งทรัพย์สินโดยเริ่มให้บริการแก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมีการให้บริการด้วยรถยนต์กระบะนิรภัย (S), รถตู้นิรภัย (K), รถบรรทุก (G), รถยนต์ขนส่งตราสารและแก้ไข ATM (D) เพื่อบริการด้านการบริการ การขนส่งทรัพย์สิน ตราสาร เงินตราต่างประเทศให้ทั้งกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
    KGB คำนึงถึงระยะรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีการติดตั้งระบบการติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียมในรถยนต์ (GPS Tracking System) โดยได้เลือกให้ทาง D.T.C. เป็นผู้ดูแลระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ จำนวน 881 คัน มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท โดยมีหลักการเพื่อติดตามยานพาหนะซึ่งขนส่งทรัพย์สินแจ้งเตือนและควบคุมในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทาง บริษัท ดี.ที.ซี. ได้ลงนามในสัญญาเพื่อให้เป็นผู้ติดตั้งและดูแลระบบจาก บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด โดยเริ่มทำการติดตั้งและวางระบบ กับรถขนส่งทรัพย์สินทั้งสิ้น 881 คัน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไป

Tag คำค้นหา
| gps|