ข่าวสาร/กิจกรรม

ป้องกันการโจรกรรมรถด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะของ ดี.ที.ซี.

ป้องการการโจรกรรมรถด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะ ของ ดี.ที.ซี  ผู้บริหารบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

คุณทศพล คุณเพิ่มศิริ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GM หัวข้อ "ป้องกันการโจรกรรมรถด้วยระบบติดตามยานพาหนะ GPS"

จีพีเอส(GPS) คือระบบติดตามรถ โดยเชื่อมต่อกับระบบ 3G เพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์และดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดด้วย GPS

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีติดตื่อสารข้อมูล 3G และ การระบุพิกัดด้วย GPS จะทำให้ระบบติดตามยานพาหนะ 

มีความเที่ยงตรง แม่นยำในการติดตามรถ ทั้งนี้ระบบนี้เรียกอีกชื่อว่า GPS TRACKING นั่นเอง

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการร่วมมือกับศูนย์โจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

ติดตามได้ ในนิตยสาร GM (Vol.26 August 2011 Page 54-55) Tag คำค้นหา